درباره ما

آیا محصولی خرید کرده اید و از کیفیت آن ناراضی هستید؟ آیا قصد خرید محصولی دارید اما درباره آن اطلاع ندارید؟  کالا خبر، مکان اطلاعرسانی مشتریان از انواع محصولات است. هر نوشته مستند شما (همراه با عکس) یک نوع خبررسانی است. در این سایت شما می توانید هزاران نفر در سراسر کشور را از رضایت یا عدم رضایت از محصولات مطلع کنید تا بتوانید گامی کوچک در پاک سازی بازار بردارید. کالا خبر را به دوستان و آشنایانتان معرفی کنید